Turorientering er for alle

Det er mulig å gå turorientering både på Nesodden og i Drøbak-Frogn hvert eneste år.

Postene står ute i hele sommerhalvåret. Du velger selv når du vil ta dem, og i hvilken rekkefølge.

Turorientering passer for de fleste!
Du kjøper en tur-o-pose, og der finner du kart, kontrollkort og informasjon.

Turorientering på Nesodden

 
Spørsmål om postene kan du sende til : info@nesodden-orientering.org

UT I SKOGEN MED TUR-NIF-SEN!

I år starter TUR-NIF-SEN rett etter påske.

70 poster er utplassert i Nesoddmarka hvert år. Noen av disse er lette å finne, andre er vanskelige. I 2023 er postene plassert ved Alværn og Tomåsan, ved Bergerbanen, i skogen ved Myklerud og Fjellstrand, vest for Jaerbanen og på Ommen.

Tur-NIF-sen selges hos:
Energihuset Sport (Tangen Centrum)
Circle-K (Flaskebekk)
Kiwi Kirkekrysset
Kiwi Myklerud

Pris: 300,- pr. pose, inkluderer bl.a. 6 orienteringskart.

Du kan også prøve internettkurset Nettorientering eller steinalderversjonen ABC for turorienterere, som forklarer deg litt om de forskjellige orienterings-teknikkene.

Tur-NIF-sen startet i 1971. Turorienteringen på Nesodden har blitt veldig populær, og vi regner med at mer enn 1000 nesoddinger er i skogen og finner TUR-NIFs-poster i løpet av sommerhalvåret. I 2022 solgte vi 340 poser

Hvert år i november har vi et avslutningsarrangement for alle som har sendt inn kontrollkortet. Der deler vi ut merker, plaketter, diplomer, kaker, kaffe og brus.

Hvis du vil vite mer om stedene du besøker i Nesoddmarka, kan du bestille boka "Historiens spor i Nesoddmarka med nordre Frogn".

Turorientering i Drøbak/Frogn  
UT I SKOGEN MED Drøbakdilten!

Drøbakdilten starter 1. mai

Turorientering passer for de fleste!
Årets poster er utplassert i skogen ved Ekeberg, Holt, Slottet og Seiersten.
De henger ute til 15. oktober.

 

Drøbakdilten selges hos Sport1 på AMFI Drøbak City og hos Turistinformasjonen i Drøbak sentrum. Pris: 300kr som inkluderer bl.a. 4 orienteringskart.

Du kan også prøve internettkurset ABC for turorienterere, som forklarer deg litt om de forskjellige orienterings-teknikkene.