Styrer og verv

Orienteringsaktiviteten i Nesodden og Frogn organiseres av tre klubber.

Her kan du finne styrer og verv i henholdsvis Måren OK, Nesodden IFs orienteringsgruppe og Drøbak/Frogn ILs orienteringsgruppe.
Lov for Måren OK finner du her.


Styret i Måren OK:

Leder:

Lars Petter Endresen, Blåbærstien 15C, 1450 Nesoddtangen    (lars.petter.endresen@outlook.com)

Tlf. 478 02 687

Nestleder:

Tove Strand, Karlsrud 2 A, 1443 Drøbak  
(tove.strand@online.no)

Tlf. 480 33 762

Kasserer:

Andres Bruvik, Lyngveien 27, 1452 Nesoddtangen 
(abruvik@ifi.uio.no)

Tlf. 402 42 944

Styremedlem:

Lene Puck  
(lene.puck@gmail.com)

Styremedlem:

Anne Margit Bratten, Åsenveien 14A Drøbak  
(anne.bratten@frogn.kommune.no)


Andre verv

Arrangement:

Lars Petter Endresen, Blåbærstien 15C, 1450 Nesoddtangen  (lars.petter.endresen@outlook.com)

Tlf. 416 10 891

VDG *):

Geir Busk, Tryggvangvn. 48, 1458 Fjellstrand 
(geirbusk@gmail.com)

Tlf. 950 55 464


*) VDG = Vegetasjon-, dyreliv- og grunneierspørsmål


Styret i Nesodden IFs orienteringsgruppe:

Leder:

Tormod Strand, Gartnerveien 20, 1459 Nesodden          (tormod.strand@online.no)

Tlf. 913 29 190

Nestleder:

Rune Haldorsen, Evenstuveien 3, 1459 Nesodden             (runehaldor@gmail.com)

Tlf. 934 80 820

Kasserer:

Kjersti Holt Hanssen, Mosses vei 20, 1459 Nesodden    (khh1@online.no)

Tlf. 996 44 123


Andre verv

Kartutvalg:

Tormod Strand, Gartnerveien, 1459 Nesodden     (tormod.strand@online.no)

Tlf. 913 29 190

Grete Berntsen, Vestoppfaret 14, 1452 Nesoddtangen             (grbernt@online.no)

Tlf. 936 67 499

Rekruttutvalg:

Peter Klaveness, Nedre Movei 27, 1450 Nesoddtangen               (peter.klaveness@multiconsult.no)

Tlf. 400 35 349

Stein Turtumøygard, Solbergveien 13, 1459 Nesodden               (stein.turtumoygard@fortell.net)

Tlf. 951 25 625

Audun Bjerknes, Linneaveien 22A, 1450 Nesoddtangen        (audun_bjerknes@hotmail.com)

Tlf. 922 05 729

Kjersti Holt Hanssen, Mosses vei 20, 1459 Nesodden               (khh1@online.no)

Tlf. 996 44 123

Tur-NIF-sen:

Stein Turtumøygard, Solbergveien 13, 1459 Nesodden     (stein.turtumoygard@fortell.net)

Tlf. 951 25 625
Styret i Drøbak/Frogn ILs orienteringsgruppe:

Leder:

Kine Dirro Bøhlerengen, Strandveien 23, 1444 Drøbak                (kdb@spk.no)

Tlf. 958 75 211

Nestleder:

Morten Due, Konvallveien 3 B, 1443 Drøbak                       (mnd@nve.no)

Tlf. 480 75 772

Styremedlem:

Frode Waaler, Vardeveien 12B, 1444 Drøbak                      (waaler@online.no)

Tlf. 406 03 907

Styremedlem:

Inger Halck, Heer Terrasse 28, 1445 Heer                (inhalc@online.no)

Tlf. 900 94 471


Andre verv

Kartansvar:

Morten Due, Konvallveien 3 B, 1443 Drøbak                       (mnd@nve.no)

Tlf. 480 75 772

Turorientering:

Mona Strand, Belsjøtoppen 1, 1445 Drøbak  
(mona.strand@bademiljo.no)

Tlf. 412 38 149